Nytt

Irland skal holde folkeavstemning om den foreslåtte fiskale avtalen som EU vil påtvinge landene i Euro-sonen.

Avtalen som ble ferdigforhandlet i desember 2011, og øyeblikkelig forkastet av Storbrittanias statsminister David Cameron, introduserer så strenge krav til medlemslandenes gjeldsbyrde og finansielle spillerom at den havner på utsiden av det normale avtaleverket innenfor EU.

For Irlands vedkommende gjør dette at avtalen må underkastes en folkeavstemning. Irland har holdt flere folkeavstemninger om EU siden høyesteretten i landet avsa en kjennelse i 1987 om at suverenitet ikke kunne avstås til EU uten en folkeavstemning. Irland forkastet f.eks den første Lisboa avtalen i 2008, men godkjente en revidert avtale 18 måneder senere.

Det er ventet at avstemningen vil samle en nei-side i Irland som vil bruke Island som eksempel for å reforhandle landets gjeldsbyrde. Island har som kjent i to folkeavsteminger forkastet alle forsøk på å få landet til å betale for den såkalte Icesave-kollapsen i 2008. Icesave-saken er oversendt EFTA-domstolen, men hva slags gjennomslagskraft noen dom får er høyst usikkert. Troligvis vil Island nærmest fullstendig slippe å betale en gjeld som utgjør rundt regnet 90,000 norske kroner per innbygger, inkludert kvinner, barn, gamle og syke.

Tidspunktet for avstemningen i Irland er ennå ikke fastsatt.

Kilder:
Financial Times papirutgave 29.02.2012
Wikipedia (Icesave)