For at det ikke skal herske noen tvil: frafall fra islam skal nå straffes med døden. Det er vedtatt i Irans nasjonalforsamling.

Vokterrådet har gitt sin formelle godkjennelse etter at straffeloven med tilføyelser er behandlet i parlamentet.

–  Det er få som har fulgt med og forstått betydningen av den nye loven, sier menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam til Aftenposten. Han er leder for Iran Human Rights og er meget bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få. Blant annet for konverterte iranere som får avslag på sine asylsøknader i Norge og må reise hjem.

–  Dessuten er det en stor gruppe konvertitter i Iran. Vi kjenner ikke noe tall, men med den nye loven blir det langt lettere for myndighetene å utstede dødsstraff, sier han.

«Forbedring»
I iranske medier blir tilføyelsen i straffeloven fremstilt som en forbedring, forklarer Amiry-Moghaddam.

I virkeligheten er det en del av sharia-lovene som legges inn i statlig lov. Det gjør det mye enklere å håndheve loven og idømme dødsstraff, beklager han

Vantro skal henges
Iran endrer straffeloven og innfører obligatorisk dødsstraff for frafalne. Hittil har de vært ofre for dommerens skjønn.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂