Nytt

Det viktigste geo-økonomiske trenden de siste tiårene har vært nedbygging av industrien i mange av de rike landene samtidig som de fremvoksende økonomiene har bygget den opp, en trend som er blitt forsterket av outsourcing av produksjon fra de førstnevnte statene til de sistnevnte.

Denne utviklingen pågår fortsatt, men jernharde økonomiske lover tilsier at den neppe vil fortsette i all evighet: Før eller senere vil lønns- og produksjonskostnadene trolig ha jevnet seg ut nok til at ubønnhørlig økende energiutgifter, samt vedvarende teknologigap og kulturelle barrierer, ikke lenger vil rettferdiggjøre flytting av enda mer produksjon til et annet kontinent.

Spørsmålet er om man ikke allerede nå kan se visse indikasjoner i retning svekkelse av den pågående trenden.

Den familieeide Lincolnton Furniture i North Carolina hadde laget møbler siden 1800-tallet da bedriften i 1996 ble solgt, og de nye eierne flyttet virksomheten til Kina. Bruce Cochrane, som tilhører en gamle eierfamilien, arbeidet siden i tolv år som konsulent for de nye eierne i Midtens rike. Men for to år siden dro han hjem til USA og startet opp igjen ny møbelproduksjon i de samme industrilokalene som man i sin tid forlot.

Cochrane has invested $5 million and is hiring 130 workers to build middle- to higher-priced solid-wood furniture in the same sprawling Lincolnton, N.C., warehouse that his family once ran. He even moved into his dad’s old office.

Denne og andre lignende historier har ikke gått upåaktet hen hos president Barack Obama, som nok gjerne skulle sett tallrike eksempler på dette fenomenet. Onsdag i denne uken inviterte han til et forum kalt Insourcing American Jobs i Det hvite hus.

And then, Obama said, Cochrane noticed something he didn’t expect. “Their customers actually wanted to buy things made in America,” Obama said. “So he came home and started a new company, Lincolnton Furniture, which operates out of the old family factories that had been shut down. He’s even re-hired many of the former workers from his family business.”

Om man skal tro presidenten, som utvilsomt har gjenvalg i tankene, kan insourcingen få politisk støtte:

Obama said his administration would introduce new tax proposals that reward companies that bring jobs home and eliminate tax breaks for companies that are moving jobs overseas.

Selv om det kan øynes en patriotisk tendens i det Obama refererer, og ikke bare en økonomisk sådan, kan man sannsynligvis gå et godt stykke i denne retningen uten at det blir å anse som potensielt irriterende proteksjonisme eller skadelig nasjonalisme. Risikoen for denslags er i det lange løp kanskje større om man lar være å gripe inn på denne måten nå.

Klokken kan selvsagt ikke skrus tilbake for den globaliserte økonomien, men kanskje vil flere stater legge større vekt på det strategiske fortrinnet som består i at man forblir industrimakter. For at dette skal skje under størst mulig geopolitisk harmoni, må man kanskje heller tenke på det som fornuftig global arbeidsdeling enn som handels- og valutakrig.

 

Charlotte Observer: Rebuilding a business, bringing jobs back