Nytt

Politikere på venstresiden i Tyskland tar til orde for at politiske nettsteder som Politically Incorrect må underkastes sensur. De får støtte fra enkelte lokale ledere i Overvåkingspoliitet, Verfassungsschutz.

Bakgrunnen for et slikt fremstøt er 22/7 og Anders Behring Breiviks terror, og opprullingen av en nynazistisk gruppe som hadde drept 10 mennesker i løpet av like mange år, mange av dem tyrkere.

Tyskland har på grunn av sin historiske erfaring en spesiell sensitivitet for politisk vold fra høyresiden.

Det er Abu Dhabi-avisen the National som skriver om kravene om sensur. Måten avisen argumenterer på sier kanskje noe om at avisen er enig i sensurkravet. Men at venstrepolitikere ønsker sensur er ikke noe nytt, heller ikke at enkelte politiledere har sans for det samme. Men derfra til vedtak, er et godt stykke.

Men det er vel verdt å studere hvordan argumentasjonen løper.

Spesielt gjelder det argumentet om at islam-kritiske nettsteder krenker muslimers menneskerettigheter. Menneskerettigheter kan altså brukes mot ytringsfrihet, hvis man kan «bevise» at samfunnskritikk krenker eller innskrenker noens menneskeretter.  Da vil grupperettigheter trumfe ytringsfrihet.

Argumentasjonen impliserer en rekke problematiske valg.

Men det er ikke tvil om  at man på venstresiden og muslimsk side ser utviklingen av en argumentasjonsrekke som munner ut i en legitimering av sensur. Legitimering er avgjørende. Det må være forankret i tidens menneskerettsideologi for å ha håp om å passere.

The head of the Hamburg branch of the intelligence agency, Manfred Murck, said there were clear signs that the operators of many anti-Muslim sites «had a disturbed relationship with the democratic rule of law» and often espoused «infringements of human rights protected under our constitution».

A member of parliament for the opposition Left Party, Ulla Jelpke, said closer supervision of such sites was long overdue. «Blogs and websites such as Politically Incorrect or Nürnberg 2.0 clearly promote a racism that extends deep into society,» said Ms Jelpke.

«They call into question the dignity and the rights of a whole group of people solely because of their origin or their faith. They thereby clearly run counter to core values of the constitution.»

She said it was «scandalous» that authorities had been ignoring such sites, and alleged that institutional racism may be to blame for the lack of determination to crack down on them. «Prejudice against Muslims isn’t a problem of the periphery but of the heart of society. That’s why it’s so dangerous.»

Ulla Jelpke fra Die Linke rører ved noe problematisk når hun sier at fordommene mot muslimer stikker dypt – (hvilket meningsmålinger viser). Sensur kan mao gi et backlash, eller: er enda et argument for å slå hardt ned. Jelpke stopper ikke der. Hun mener det også finnes institusjonelle fordommer.  Spørsmålet er om hun da ikke tar seg vann over hodet: hvis både folket og staten er anti-muslimsk, kan det være den politiske vurderingsevnen det er noe feil med.

Men noe skjer. Påtalemyndigheten i München varslet sist uke at det har innledet etterforskning av Michael Stürzenberger, under mistanke om oppfordring til rasehat.

Separately, the state prosecutor’s office in Munich said last week it had launched an investigation into Michael Stürzenberger, a politician who has written blogs for Politically Incorrect, on suspicion of incitement to racial hatred.

Mr Stürzenberger, a former spokesman for the conservative Christian Social Union party, wrote on January 5: «The totalitarian claim to power inherent in Islam and its legitimisation of violence and killing cannot have a place in a democratic and free society.»

Hvis dette er rasehat har man utvidet begrepet til å omfatte legitime politiske synspunkt. Det er å anvende lovverket mot politisk debatt. Det er samme tendens man har sett i Østerrike. Men en slik politisering av ytringsfriheten vil få større følger i Tyskland.

Det er særlig nettstedet Politically Incorrect som har kommet i søkelyset. Det er ikke ekstrem-høyre, det er for både Israel og USA. Men det er suksessfullt, og kanskje det er et irritasjonsmoment.

Politically Incorrect was founded in 2004 by Stefan Herre, 46, a physical education teacher based in Cologne who insists his site doesn’t breach the constitution. He has said it caters for peaceful people and is dedicated to publishing opinions and articles that other media do not want to cover.

With more than 60,000 readers per day, the website is one of Europe’s largest anti-Islamic sites. Its operators say they don’t tolerate defamatory or insulting commentaries but that they don’t have enough staff to delete every problematic comment posted in its forums.

Argumentasjonsrekken for sensur starter ved høyrepopulister, som Sverigedemokratene, Dansk Folkeparti og Fremskrittspartiet. De er ikke ekstreme, men de fører til ekstremisme lyder argumentet, omtrent som de var hasj: har du prøvd det ene vil det føre til det andre.

Nå har ikke Tyskland noe moderat høyrepopulistisk parti, det har – typisk nok – et venstrepopulistisk parti, Die Linke, men det er i dag godtatt av establishment.

Det finnes en stor kløft mellom feks. Politically Incorrect og det høyrenasjonalistiske, for ikke å si nasjonalsosialistiske, NPD. NPD er «ute», men man kan ramme PI ved å si at også PI fører til NPD. Slik man kan ramme Frp ved å si at det har skapt et klima som bidro til 22/7.

Critics say the opinions espoused by such sites match the views of hardcore right-wing organisations such as the National Democratic Party, which glorifies the Third Reich and faces a possible legal bid to outlaw it.

Sentralrådet for muslimer i Tyskland greier ikke la en slik sjanse gå fra seg. Hvis man hadde våget å utfordre den politiske korrektheten og si at man heller skal la den demokratiske debatten avgjøre, ville man vunnet goodwill og bidratt til sosial avspenning. Men fristelsen til å utnytte gavepakken er for stor, og Rådet kaster seg på sensurbølgen.

Man ser for seg utsikten til å bringe brysomme kritikere til taushet. Men i internettalderen er det selvsagt ikke mulig å bringe stemmer til taushet. Anvender man lovverket vil det bare gjøre folk til martyrer og øke tiltrekningskraften. Den politiske ABC man ser i Midtøsten greier man ikke å anvende på sitt eget samfunn.

Aiman Mazyek, the chairman of the Central Council of Muslims in Germany, said in a recent interview with Süddeutsche Zeitung, a leading newspaper, that it was time authorities clamped down on such sites.

«We must be clear that the lines between right-wing populists and right-wing radicals are blurred. The one can pave the way for the other. Right-wing populists like to fan fear of Islam, and the resulting hostility to Islam is used by neo-Nazis as an entrance ticket into mainstream society.

«Those who sow hatred and transport blatant racism cloaked as criticism of Islam aren’t representing an opinion but committing a crime. No one minds criticism but there is no right to spreading racist ideology, which is precisely what inflammatory internet sites are doing.»

Anti-Islamic websites come under greater scrutiny in Germany

David Crossland

Jan 9, 2012