Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau og Der Spiegel fører an i en kampanje mot nettstedet Politically Incorrect, som de mener hisser til hat mot muslimer. Det gjøres ikke noe forsøk på å se nærmere på hva som er hat, og om det mon ikke er andre som i langt sterkere grad hisser til hat. Stadige terrortrusler […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.