Nytt

Nohad Halawi ble sparket fra jobben i tax-freesonen ved Heathrows Terminal 3 fordi hun ikke godtok mobbing og religiøs og rasistisk trakassering fra en gruppe islamistiske kolleger. Halawi ble sparket etter 13 års ansettelse. Nå går saken til retten.

Halawi har henvendt seg til Christian Legal Centre som har bedt advokat Paul Diamond ta saken.
Den har vakt oppsikt i Storbritannia. Christian Legal Centre sier den reiser en rekke viktige spørsmål: Det ene er sikkerhetsmessig. Heathrow har mange muslimske ansatte; har det fått utvikle seg et islamistisk miljø som trakasserer og truer andre ansatte, også muslimer? Skal man dømme etter Halawi-saken er svaret ja. De ansatte har skrevet et brev, også undertegnet av muslimer, hvor det heter at en manager holder sin beskyttende hånd over de radikale som gir ham gaver.

En annen side er toleranse, religionsfrihet og personlig integritet: det radikale miljøet skal ha hånet og spottet Halawi og andre kristne og snakket om «shitty Jesus». Dette vekker sterke reaksjoner i Storbritannia: kristne må gå stille i dørene i et kristent land. Er dette den retning det multikulturelle Storbritannia tar?

Arbeidsrettslig er saken også interessant: Halawis arbeidsgiver, Autogrill Retail og Caroline South Association, sparket henne rett ut. Halawi tilhører den store mengden faste vikarer som er uten rettigheter i britisk arbeidsliv. De kan sparkes på dagen. Firmaene mener at hun ikke en gang har rett til å få sin sak prøvet for en domstol. De vil at hennes sak avvises.

Alle sider – den religiøs-rasistiske trakasseringen av en kristen – sikkerhetsperspektivet og vikarers manglende rettigheter – gjør Halawis sak spesiell.

Den som reiser gjennom Heathrow kan ved selvsyn konstatere det store antall muslimske ansatte. Det er mange hijaber å se. Hvis det har utviklet seg et usunt miljø, er det så varsleren som skal sparkes?

Halawi forsøkte nemlig å forsvare andre mobbeofre. I den rettslige stevningen legges støttebrev fra arbeidskolleger frem.

In her submission to the Tribunal, Mrs Halawi has wide support from other Heathrow staff, including other muslims, as she tries to clear her name, regain her job and expose the identity of supporters of radical Islam at the heart of the UK border.

An Open Petition, signed by 22 staff at Heathrow, including muslims, states:

“We are shocked and saddened by the recent dismissal of our colleague and friend, Nohad, as a result of malicious and unfounded allegations made against her.

“WDF is a large organisation that employs individuals from many cultural and religious backgrounds… whilst some may have a different point of view on a multitude of subjects, it should not mean that this should allow certain individuals to use this fact to concoct a tissue of lies and maliciously use them in a concerted manner against a fellow colleague with the view to securing their dismissal. We find this incident particularly worrying as it appears to allow individuals to perniciously use the ‘race and religion card’ to besmirch a fellow colleague, with the intention of securing their dismissal from gainful employment.”

In further evidence to employers, more staff, supporting Nohad, heavily criticise a WDF manager, stating: “He discriminates against us and only favours the bullies and those who always give him gifts and testers.

“Those bullies who accused our colleague are extremists working with us, and he supports them. They try to convert us to Islam and we really find their ideas distasteful to discuss such religious matters on the shop floor, yet they twisted it around to put the blame on our dear colleague. Her only crime was to defend a colleague who has been bullied and harassed by these individuals. We have all been too scared to report these individuals as we all know we will not be taken seriously.”

Dette er ikke første gang at kristne opplever trakassering på arbeidet fordi de identifiseres eller identifiserer seg som kristne, og får lide for det. Man får inntrykk av at kristne skal gå stille i dørene mens muslimer ikke bare kan flagge sin tro, de blir også møtt med privilegier og innfrielse av krav. Denne dobbeltstandard vekker stor motvilje.

Men kristne er ikke bare innfødte briter. Det er et stort antall kristne i Storbritannia som kommer utenfra. De er vant til å leve blant muslimer og står opp for sine krav. Det gjør saken langt mer delikat for britiske myndigheter og offentlighet.

Når kommer en tilsvarende sak frem i Norge? Det meldes om voksende kristne menigheter av innvandrede kristne. Skal det være kristne utenfra som står opp for menneskerettigheter og likebehandlng? Det er en virkelighet norsk offentlighet må forberede seg på.

Heathrow worker sacked for standing up to islamic abuse