Nytt

Sverige skal være best i Europa på integrasjon. Mye tyder på at dette ikke stemmer. Arbeidsledigheten blant innvandrere øker dramatisk.

Mer än var tredje registrerad arbetslös på Arbetsförmedlingen är utrikesfödd. Andelen har ökat dramatiskt. Från 22 procent för sex år sedan till dagens 35. Det visar siffror DN tagit fram med hjälp av Arbetsförmedlingen.

– Myndigheten har fått en allt större roll i integrationen, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Regeringen och Sverige har fått bästa betyg i Europa på integration. I teoretiska studier. I verkligheten går integrationen på flera sätt åt fel håll.

Det er en stor gruppe mennesker det er snakk om, og må være en enorm utfordring for vår nabo i øst.

Uttryckt på ett annat sätt: Av de 372.389 arbetssökande som Arbetsförmedlingen hanterar i oktober är 132.241 utrikes födda.

Ofte blir innvandring omtalt som en berikelse, men mye tyder på at en stor del av Sveriges innvandrere er svake grupper som ikke klarer seg godt i  samfunnet når det er trange tider.

– Gapet måste minska till 2014. Nu samarbetar integrationsministern och migrationsministern och jag om denna utmaning. Vi får komma ihåg att vi haft den värsta ekonomiska krisen på 100 år under perioden. Och de som får lämna arbetslivet först är de svagaste.

Det blir påpekt at en del av problematikken ligger i arbeidsgivernes vilje til å legge til rette for å inkludere alle. Hvis det var lønnsomt med utenlandskfødte, så kan man vel anta at de hadde vært foretrukket?

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström säger till DN att Sverige behöver ett arbetsliv som inkluderar alla och att mycket hänger på arbetsgivarnas vilja.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/utanforskapet-skulle-minska–sa-har-blev-det