Nytt

I 2006 undertegnet den rødgrønne regjeringen en avtale med Indonesia om at Norge skulle bidra med rundt 6 milliarder kroner dersom Indonesia på sin side stanset nedhugst av regnskogen.

Hvordan står det så til i Indonesia?

Nylig ble det publisert en rapport som viser at avskogingen pågår for fullt i Indonesia, og at landet i perioden 2005-2010 er en av de verste miljøsynderne når det gjelder avskoging.

For øvrig kan det nevnes at på Transparency Internationals Corruption Perceptions Index har Indonesia i årevis blitt regnet som ett verdens mest korrupte land.