Nytt

Nobelkomiteen har gitt Fredsprisen til en representant for det Muslimske Brorskap. Er dette bevisst? spør Anna Ekström i en lang artikkel i Newsmill.se.

Som den norska Nobelkommitténs ordförande Thorbjörn Jagland medgivit är fredspristagaren Tawakkul Karman en framträdande medlem av den jemenitiska grenen av Muslimska brödraskapet (MB). Hennes parti kallas al-Islah. Bland dess medlemmar finns även salafister, som anses än mera radikala än MB.

Efter bara ett par timmars research förstod jag att det finns kopplingar mellan al-Islah och al-Qaida och att partiet verkligen står för samma ideologi som moderorganisationen MB. Den ideologin är långt ifrån fredlig och demokratisk. Norska nobelkommittén har haft betydligt längre tid på sig att göra efterforskningar. Ändå menar Jagland att MB spelar en viktig roll i den arabiska våren. Han är inte ensam i väst om att göra den bedömningen. Därför har jag valt att gå igenom islamistisk ideologi i allmänhet och al-Islah-partiet i synnerhet lite grundligare än det vanliga debattformatet tillåter.

Dessverre har Ekström gitt artikkelen en tittel som skurrer i norske ører.

Tawakkul Karman lika odemokratisk som en Breivik-sympatisör