Nytt

Spania, Frankrike og Tyskland går mot EU-kommisjonens forslag til å legge grensekontroll inn under Brussel.

EU-kommisjonen ved Cecilia Malmström har oppfattet Danmarks grensekontroll i sør som en trussel, og har lagt frem et forslag som ikke gjør det lovlig å sette grenser for fri bevegelighet. Selv ved terrorangrep vil det bare være lov å stenge grensen i fem dager før saken må forelegges Brussel.

Tre af EU’s store lande melder nu i fællesskab deres modstand ud mod EU-Kommissionens forslag om, hvornår Schengenlande må genindføre grænsekontrollen.

I en fælles udtalelse siger indenrigsministrene fra Frankrig, Tyskland og Spanien, at det er medlemslandene selv, der har ansvaret for den indre sikkerhed.

– Vi mener, at det er meget vigtigt for medlemslandene at respektere kerneområdet af national suverænitet, udtaler de tre ministre ifølge Financial Times.

– Derfor deler vi ikke EU-Kommissionens synspunkter om at tage ansvaret for beslutninger om operationelle tiltag på sikkerhedsområdet.

Store lande er imod EU’s grænseudspil