USA anerkjente fredag Det nasjonale overgangsrådet som Libyas rettmessige regjering og har i prinsippet frigitt 30 milliarder dollar som har vært sperret.

USA slutter seg dermed til rekken av land som har anerkjent Overgangsrådet, et tredvetall.

Det besegler Moammer Gaddafis skjebne, hva den konkret enn måtte bli. Det kan ikke være noen tvil om at hans tid er omme.

Det enorme beløpet vil ikke bli frigitt i sin helhet, USA akter å føre en viss kontroll med bruken, av frykt for korrupsjon. Vi snakker tross alt om en uferdig regjering.

Det er frustrasjon innen NATO over opprørernes manglende militære evner. Organisasjonsevnen skorter det på og NATO er utålmodig.

Libya Rebels Get Formal Backing, and $30 Billion