Feature

Jelena Bonner døde lørdag i Boston, 88 år gammel. Hun er en person å minnes. Både hun og ektemannen Andrej Sakharov.

De traff et valg. Sakharov var vitenskapsmann, atomfysiker. Han kunne valgt et liv der han fikk utfolde seg faglig og ville vært sikret en priviligert tilværelse. I stedet valgte han sannheten.

Løgnen i Sovjet var massiv. Hele samfunnet var bygget på løgn. Men den som i sitt arbeid eller privat kom over sannhet, fikk et problem. Sannhet med liten s kunne bli til sannhet med stor S.

Noen hadde det motet. Sakharov hadde det og Jelena støttet ham. Da han døde fortsatte hun arbeidet for menneskerettigheter.

Dissidentene i Sovjetimperiet har noe å si dagens mennesker: om hvordan man følger sin samvittighet. Vi velger hver eneste dag, hver time velger vi.