Det er ved å stiftes en kristen tankesmie. Navnet er «Skaperkraft», og arbeidet har pågått et års tid. Venstresiden får konkurranse.

Noe skjer på den konservative verdifronten. Civita er liberalistisk i verdi og innvandringsspørsmål. Det blir de kristne som stepper inn og fyller tomrommet. Hvis de evner å bryte med konvensjonelle oppfatninger og rammer. Interessant nok legger interimstyret vekt på entreprenørskap, kreativitet på det økonomiske området.

– Jeg tror en slik tankesmie vil fylle et viktig behov. Det handler om å være tydelig i offentligheten med gode og gjennomtenkte bidrag i en bredde av spørsmål ut fra klassisk kristen tenkning, utdyper leder av interimsstyret, Espen Ottosen overfor Dagen.

Samtidig presiserer Ottosen, som ellers er informasjonsleder i Misjonssambandet, at det er viktig å få frem i offentligheten personer som ikke nødvendigvis innehar sentrale posisjoner i menigheter eller organisasjoner.

Foruten Ottosen består styret av følgende personer:
Hermund Haaland, organisasjonsansvarlig i Norsk Familieøkonomi
Robert Erlandsen, administrerende direktør i verdipapirforetaket OX Norge
Karoline Grosås Nordbø, student ved Handelshøgskolen BI.

Tente på ideen

Ifølge Haaland er Ottosen og Erlandsen blant de opprinnelige idéhaverne. Ottosen selv har tenkt tanken i flere år. Haaland for sin del tente på ideen da han ble innbudt til å være med.

– Det er nå 60 personer som står bak initiativet, men vi vil ikke offentliggjøre navnene før stiftelsesdagen, som sannsynligvis blir den 28. april, sier Haaland til Dagen.

Klart for kristen tankesmie