Akers Avis melder fredag 1.april om en betydelig nedgang i kriminaliteten på Furuset.

I 2000 ble det registrert 1200 kriminelle forhold på Furuset. I 2010 var det under 400 tilfeller.

Furuset har fått et ufortjent dårlig rykte, og de ferske tallene snakker for seg selv.

– Vi ser at kriminalstatistikken i hele Groruddalen er på vei nedover, men ingen steder er nedgangen så markant som på Furuset, sier politiførstebetjent ved forebyggende avdeling på Stovner politistasjon, Roy Cato Einarsen.

Det prates om at gjengene er borte, og det legges ned arbeid i å utdanne neste generasjons frivillige.

– Miljøet er veldig gjennomsiktig. Det er selvfølgelig ungdomsgrupperinger, men det er ingen ting som tyder på nye gjenger på Furuset, sier han.

Vidar Noreng trekker fram Alnaskolen som en viktig del av ungdomsarbeidet. Der blir ungdom opplært til å bli neste generasjons frivillige.

– De som kaller Furuset for getto, skyter langt, langt over, sier Noreng.

Det som er interessant er at samme avis skrev om et overfall like ved Furuset 18.februar, noen få hundre meter unna der Mohammad Bilal Aslam ble funnet drept for noen uker siden. Jasmina (23) uttalte da:

På spørsmål om hun har vurdert å flytte etter hendelsen, nikker hun bekreftende og sier:

– Stedet var mye roligere da vi flyttet hit for noen år siden. Nå er gjengene over alt, sukker hun.

Er det slik at vanlige folk ikke klarer å skille mellom gjeng og gruppering?