Sakset/Fra hofta

Det mest tabubelagte ordet i politikken er demografi. Til tross for at det er en temmelig eksakt vitenskap. I Norge får vi høre at befolkningen skal øke voldsomt de neste tyve årene, men vi får høre lite om sammensetningen. Som om den ikke betydde noe.

Offisielt gjør den ikke det. Det er derfor man ikke utdyper hvem som blir flere. Men nettopp ved å fortie dette vekkes mistanken om at det er opplysninger man helst ikke vil gå ut med.

I Midtøsten betyr demografi og religion en hel del. Hvilken gruppe tilhører du? Hvilken religion? I Libanon, Egypt, Israel, Irak, Jordan, Algerie, Libya, Saudi-Arabia – over alt er det gruppe og religion som avgjør.

Uroen i Bahrain er et godt eksempel. Den herskende sunni-klassen fryktet at demokrati ville gi shiaene for stor innflytelse. Ergo begynte de å importere utlendinger og ga dem statsborgerskap.

Earlier this decade, as Washington pushed for democratization in the region, Bahrain’s King Hamad freed political prisoners and established an elected parliament with limited powers. However, opposition leaders and some independent analysts charge, a parallel program began at the same time, largely ignored by Western nations that depend on Bahrain’s valuable naval facilities. The regime, they say, has sharply accelerated its policy of naturalizing Sunni mercenaries, aiming to inflate the size of the Sunni electorate — and to defuse Iran’s growing influence.

“There seems to be a clear political strategy to alter the country’s demographic balance in order to counter the Shiite voting power,” says Toby C. Jones, professor of Middle East studies at Rutgers University and a former Bahrain-based analyst at the International Crisis Group think tank. “This naturalization stuff is a time bomb.”

Bahraini officials deny any such policy exists, and insist there is no discrimination against the country’s Shiites. According to Bahrain’s interior minister, Sheik Rashid bin Abdullah al Khalifa, only about 7,000 people were naturalized in the past five years. Opposition politicians, however, calculate the naturalization’s true pace at some 10,000 people a year, based on voter registration statistics — a big number in such a small country.
People picked for this naturalization “aren’t just Sunnis,” but religious fundamentalists “who share the hatred of the Shiites,” asserts Hassan Mushaima, leader of Bahrain’s Haq Shiite movement who was imprisoned for three months this year for his role in violent street protests.

Ed West siterer fra en Wall Street Journal-artikkel fra 2009.

Så lenge herskerne bestemmer spiller ikke demografi noen rolle. Men i det øyeblikk man innfører demokrati vil gruppetilhørighet få stor betydning. Gruppene er høyst reelle faktorer i Midtøsten, Afrika og Asia. Kombinasjonen av gruppe og demokrati er eksplosiv. Spesielt når religionn er innblandet.

Dette er en miks som vi ser utspille seg i Midtøsten, men den utspiller seg også i Norge! Muslimene vil bevisstgjøre folk om gruppetilhørighet og forskjeller. Fra de offisielle prekestolene vil man predike likhet, i betydningen, – overse, ignorere forskjeller. Men når forskjellene blir tydeligere for hver dag, vil dette budskapet tape i kraft for hver dag.

Vi ser nå hvordan begivenhetene i Midtøsten slår inn i Europa, på helt uforutsigbare måter.

“Once upon a time, when politics was a game played by elites and their mercenaries, demographic change mattered less. But demography becomes increasingly as important as modernity unfolds.
“When a foreign monarch like the Habsburg emperor in the Czech lands or Ottoman sultan in Egypt could legitimately rule, the uneven growth of various populations in the kingdom was immaterial.” But where democracy emerges demographics starts to matter, and “where there is no clear majority, as in Lebanon or Kenya, battles for domination emerge”.

Men også i Norge og generelt i Europa merker man at grupper kjemper om innflytelse og dominans. Det setter i bevegelse en dynamikk vi ikke har kjent siden 1600-tallet. For dette er noe annet enn klassekamp.

Israel har medisinen mot fragmentering og rivalisering: rettssamfunnet. Men også Israel må ta hensyn til de ulike gruppenes posisjon og innstiling.

Det er likevel noe helt annet enn hva som foregår i nabolandene. I Syria lever flere hundre tusen kurdere som er statsløse, og nettopp kurdernes stilling i Midtøsten sier mye om en politikk bygget på vold og makt.

En leser illustrerer:

tribal and racial identity are often a matter of the difference between life and death. In Zimbabwe for instance, Mugabe has decreed that aid agencies may only give food to starving Shonas. Mugabe is a Shona and believes that only members of the Shona tribe will neccessarily vote for him. He refuses to allow aid agencies to distribute food to starving Matabele tribe members, because he believes that Matabeles will vote only for Matabele ,representatives. The aid agencies have accepted this and now only feed Shonas . Thus they are helping Mugabe skew the demographics in his favour. In the Middle East Relgious and tribal loyalties, determine one’s quality of life, or even if one has a life at all.

Reasons to be pessimistic about the Middle East #863: you can’t have democracy without demography