Feature

Illustrasjon fra Det muslimske brorskapets egen hjemmeside. Bildet sier det meste: antisemittisme, okkulte drag, konspirasjonsteorier.

Bildet illustrerer et intervju som den italienske journalisten Silvia Cattori har med en av de ledende innen den palestinske motstandskampen (jargong for Hamas), Khalid Amayreh.

Cattori åpner med å si at mens folk som Gideon Levy, Amira Hass, og Uri Avnery lett får presse i utlandet, har folk som Amayreh vanskelig for å slippe gjennom:

This shows well that the discourse in the solidarity movement is biased, truncated at will; of course they condemn the occupation but they do not question the legitimacy of the Zionist State, the dispossession and the occupation of Palestine since 1948 etc. They denounce the 1967 borders but not those violated in 1948. So, is an Israeli Jew more credible when reporting on Israel and Palestine?

Amayreh svarer:

What is more important is that a revolutionary act can’t occur outside its natural historical and political milieu. We just can’t expect people who were breast-fed with the holocaust religion all their life to suddenly convert to anti-Zionism. In France, as in the United States and much of the West, turning one’s back completely to Israel and Zionism means losing a certain part of one’s identity. Hence, many people are just not ready to undergo the desired transformation. My personal impression is that the final transformation will ultimately occur as the universal resistance to Zionism becomes deeper and irreversible as the futility of the so-called peace process become clearer, which is happening now.

Dette minner om 70-årene: militansen, villigheten til å gå til det ytterste punkt, og det er ikke å diskutere 67-grensene, men 48-grensene, og sammen med dem – Holocaust-religionen, som vesterlendinger er ødelagt av, de har fått den inn med morsmelken. Men bare vent, motstanden mot zionismen vokser.

Dette er den samme type retorikk som vi kjenner igjen fra Mohamed Omar og revisjonister i Sverige. Brunvenstre, høyreekstreme og islamister hånd i hånd. En ny Sort Internasjonale.

Khaled Amayreh: A dangerous juncture in Palestinian history

Disse intervjuene og artiklene ligger åpent på den engelske hjemmesiden til Brorskapet.