Nytt

Tradisjonen tro holdt paven i dag sin velsignelsestale kjent som Urbi et Orbi (en tale til byen, altså Roma, og verden). Mot slutten av talen uttrykte han håp om at de kristne i Kina ikke mister motet på grunn av myndighetenes innskrenkning i religionsfriheten:

May the birth of the Saviour strengthen the spirit of faith, patience and courage of the faithful of the Church in mainland China, that they may not lose heart through the limitations imposed on their freedom of religion and conscience but, persevering in fidelity to Christ and his Church, may keep alive the flame of hope. May the love of “God-with-us” grant perseverance to all those Christian communities enduring discrimination and persecution, and inspire political and religious leaders to be committed to full respect for the religious freedom of all.

Dette ble for sterk kost for det kinesiske regimet, som sensurerte BBC-sendingen inneholdende pavens tale. Man kan spørre seg om den kinesiske ledelsen føler seg særlig trygg på sin makt når de ser seg nødt til å anstrenge seg for at landets innbyggere ikke skal få høre kritikken paven her kommer med. For å svekke Romas innflytelse på Kinas kristne, har myndighetene dertillands opprettet en såkalt «patriotisk» kirke, for på denne måten å forhindre at befolkningens åndelige tekstur blir av en slik art at diktaturet svekkes.

Vatikanet spiller sine kort etter beste evne, og unngår å provosere kinesiske styresmakter så mye at de går virkelig hardhendt til verks mot de kristne som ikke bøyer seg for statsreligionen, men samtidig unnlater man aldri å påkalle kinesiske kristnes lojalitet til paven. Denne lavmælte tilstedeværelsen og solidariteten med de kristne i landet tas tydeligvis på største alvor av Kinas ledere, noe de maktpolitisk ganske sikkert gjør klokt i, for kirken var en torn i øyet på de kommunistiske diktaturene i Europa.

Men det kinesiske diktaturet har ikke historien på sin side. I denne kommunikasjonens tidsalder har landet flere hundre millioner internettbrukere, og mange av disse er neppe dummere enn at de finner veier rundt myndighetenes sensur. Deres paniske inngripen for å hindre kineserne i å se paven på BBC fremstår således som uhyre klosset, og ikke så rent lite komisk.