Not long ago a person like Johannes Wahlström would have been shunned like the plague. That was when antisemitism was a thing of the far right.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.