Nytt

Justiskomiteen skal idag ta stilling til fremdriftsplanen for Dok 8-forslaget om forbud mot hijab for dommere. Fremskrittspartiet vil be om at det blir avholdt høring.

Fremskrittspartiet ønsket saken fremmet for Stortinget, men presidentskapet kunne ikke bli enig: hadde Stortinget instruksjonsmyndighet overfor Domstoladministrasjonen? Saken ble uavklart, og det sies fra informerte kilder at det kan ha vært fordi den er ubehagelig for Arbeiderpartiet. Blant de rødgrønne er det flere som misliker hijab i rettssalen, men de vil helst slippe å ta den politiske kampen. Saken er splittende.

Justisminister Knut Storberget mente også at han ikke hadde instruksjonsmyndighet. Derfor har tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter, Per-Willy Amundsen i Kommunalkomiteen, Per Sandberg og Hans Frode Asmyhr i Justis, fremmet et Dokument 8-forslag, som er en lovendring: Stortinget gis instruksjonsmyndighet over Domstoladministrasjonen.

Saken ble oversendt komiteen så nylig som 3. desember. Saksordfører er Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve.

Komiteen skal på dagens møte ta stilling til fremdriftsplanen. Fremskrittspartiet opplyser at det vil be om høring, ut fra sakens betydning.