Nytt

Avsløringene i VG sprenger avisens egen forståelseshorisont. Det fremgår at PST på et tidspunkt mistet oversikten over hvor de tre flaskene med bombemateriale befant seg. I to uker trakk Oslo-politiet overvåkerne tilbake for å arbeide med serbiske kriminelle.

En av de tre terrormistenkte var overlatt til seg selv. Amerikanerne var meget bekymret over inkompetansen. For å gjøre vondt verre informerte ikke PST amerikanerne om dette hullet i overvåkingen. Amerikanerne ante ingenting før etterpå. Man kan tenke seg hva det gjør med troverdigheten og tilliten.

Flere ganger i den hemmeligstemplede rapporten kommer amerikanernes frustrasjon over de manglende PST-ressursene til syne. Etterretningstjenesten ved ambassaden fikk gjennom PST vite at en av de tre ikke ble overvåket i en 14-dagers periode, fordi Oslo-politiet, som sto for overvåkingen, måtte jobbe med en annen sak.

«Nordmennene informerte oss ikke i forkant av denne utviklingen».

Ambassadør White skriver at norsk politi mistet oversikten over hvor flaskene med hydrogenperoksidsammensetningen befant seg.

….. er ikke lenger i leiligheten som tidligere rapportert. PST mistet oversikten over kjemkaliene som visstnok ble fjernet fra leiligheten en gang i løpet av hovedmistenkte Davouds reise i Tyrkia i september.

Hvis VG hadde hatt den kritiske innfallsvinkel de påberoper seg hadde de sett sammenhengen mellom disse opplysningene og måten terrorsaken ble dekket i norske medier. Det gikk ikke lenge før advokater og medier ga seg til å plukke fra hverandre PSTs opplysninger. Saken kunne være en overdrivelse, man så spøkelser ved høylys dag. Det at PST faktisk ikke greier å få med seg alt, at det er sider som PST ikke kjenner, ble overhodet ikke vurdert. Vekten ligger på politiets overvåking og kontroll. At denne kontrollen svikter og at vi befinner oss i det ukjente, er et ikke-tema. Også etter at det er blitt kjent.