Kommentar

Red. er gjort oppmerksom på at en sitert blogger John Järvenpää skriver på et nettsted med høyreekstrem profil, motpol.nu. Dette er politiske holdninger vi tar skarpt avstand fra.

Symbolikken pleier som regel å avsløre. Men det gjorde ikke denne designen: http://reaktion.motpol.nu/?p=665. Det gjør derimot denne: http://www.reaktion.nu/index.html.

Red. setter pris på at folk tipser oss. Det tyder på tillit, at vi tas seriøst, også av mennesker som ellers ikke er enig med oss i ett og alt.

Nazisme og høyreekstremisme står oss fjernt. Det finnes noen gode markører: synet på jøder, Holocaust og 9/11, og disse viser også at det ikke er noen forskjell på Teheran og nazister. De hører alle hjemme på ytterste høyre fløy.