Time magazine spør på forsiden av siste nummer: Is America Islamophobic? Spørsmålet er ledende og kaster et suspekt slør over kritikerne.

At et mer konservativt nyhetsmagasin som Time velger en slik innfallsvinkel til en story som viser at 61 % er mot Ground Zero-moskeen, sier noe om hvor dypt motviljen mot å engasjere seg stikker: journalistene vil være dommere, og samtidig aktivister og tror ikke leserne ser det.

Hovedforfatter er Bobby Ghosh. Han skriver at Ground Zero-striden har brakt for dagen en økende motstand mot islam i Amerika. Samtidig skriver han at den ikke har gitt seg voldelige utslag. Burde ikke det fått noen klokker til å ringe? Kanskje det er snakk om legitime ankepunkt og ikke fobi?

The controversy has also brought new scrutiny to other examples of anti-Islam and anti-Muslim protests, raising much larger questions: Does America have a problem with Islam? Have the terrorist attacks of 9/11 — and other attempts since — permanently excluded Muslims from full assimilation into American life?

Although the American strain of Islamophobia lacks some of the traditional elements of religious persecution — there’s no sign that violence against Muslims is on the rise, for instance — there’s plenty of anecdotal evidence that hate speech against Muslims and Islam is growing both more widespread and more heated. Meanwhile, a new TIME–Abt SRBI poll found that 46% of Americans believe Islam is more likely than other faiths to encourage violence against nonbelievers. Only 37% know a Muslim American. Overall, 61% oppose the Park51 project, while just 26% are in favor of it. Just 23% say it would be a symbol of religious tolerance, while 44% say it would be an insult to those who died on 9/11.

Islamophobia in the U.S. doesn’t approach levels seen in other countries where Muslims are in a minority. But to be a Muslim in America now is to endure slings and arrows against your faith — not just in the schoolyard and the office but also outside your place of worship and in the public square, where some of the country’s most powerful mainstream religious and political leaders unthinkingly (or worse, deliberately) conflate Islam with terrorism and savagery. In France and Britain, politicians from fringe parties say appalling things about Muslims, but there’s no one in Europe of the stature of a former House Speaker who would, as Newt Gingrich did, equate Islam with Nazism.

Nei, det er ingen på høyde med Gingrich som har sagt noe tilsvarende i Europa. I Europa stiller man politikere som våger å være frittalende for retten, eller nekter dem innreisetillatelse, til tross for at de sitter i nasjonalforsamlingen. Er det noe å trakte etter?

Men denne problemstillingen ser ikke Time-reporterne (et helt kobbel bidro til artikkelen). De har problemer med å godta den amerikanske aktivismen på grasrota. I Europa er den kvalt av politisk korrekthet. Kanskje de amerikanske liberale burde flytte til Europa? Der vil de få oppleve toleransen i praksis.

NRKs Jon Gelius hadde samme innfallsvinkel som Time: USA holder på å gripes av islamofobi. Nå som Bush er borte kan det være greit å finne en ny måte å demonisere amerikanerne og USA på.

Daniel Pipes bemerket at han ikke lenger blir utsatt for like mye påpakning for sin islam-kritikk. Det er blitt mange flere aktører, han synes nesten ikke lenger.

Time har rett i en betraktning: islam-kritikken er blitt mainstream.

Time-reportasjonen nevner muligheten for at Nidal Malik Hasan – Fort Hood-desperadoen, Detroit-flybomberen Abdulmutallab, og Times Square-bomberen kan ha spilt en rolle i bevisstgjøringen, men våger seg ikke lenger. At dette er legitime reaksjoner synes ikke å streife Ghosh.

At det finnes en hendelsesrekke – flere terroranslag – og så et fremstøt for en moske nær Ground Zero, som presidenten støtter, og at dette provoserer, er hinsides Times.

Time forsøker i likhet med norske medier å behandle disse tingene separat, men de kan ikke forhindre at folk kobler dem. Deres svar er å gi folk en politisk diagnose: islamofobi. Det øker neppe tilliten, men gir formynderne en god fariseeisk følelse: Takk Herre for at vi ikke er som dem.

Read more: http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2011798,00.html#ixzz0xVMdnL7m

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂