Time magazine spør på forsiden av siste nummer: Is America Islamophobic? Spørsmålet er ledende og kaster et suspekt slør over kritikerne. At et mer konservativt nyhetsmagasin som Time velger en slik innfallsvinkel til en story som viser at 61 % er mot Ground Zero-moskeen, sier noe om hvor dypt motviljen mot å engasjere seg stikker: […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.