Al Qai­das nye leder for glo­bale ope­ra­sjo­ner er 35 år gamle Adnan Shukhri­ju­mah, opp­ly­ser FBI. Han har over­tatt stil­lin­gen som Kha­lid Sheikh Muham­med en gang holdt. Shukri­ju­mah har bodd 15 år USA og det gjøre ame­ri­kanske myn­dig­he­ter uro­lige. Han kjen­ner det ame­ri­kanske sam­funn og dets sår­bare punk­ter.

Adnan Shukri­ju­mah, 35, has taken over a position once held by 9/11 mas­ter­mind Kha­lid Sheikh Moham­med, who was cap­tu­red in 2003, Miami-based FBI coun­ter­ter­ro­rism agent Brian LeBlanc told The Associa­ted Press in an exclu­sive inter­view. That puts him in regu­lar con­tact with al-Qaida’s senior lea­dership, inclu­ding Osama bin Laden, LeBlanc said.

De tre afgha­nerne som ble arres­tert mis­tenkt for å plan­legge et angrep på t-banen i New York, har erkjent at de ble styrt av Shukri­ju­mah. Han skal også ha hatt en fin­ger med i grup­pen som planla ter­ror i Stor­bri­tan­nia. Per­sonene bak pla­nene i New York og Stor­bri­tan­nia sto også i kon­takt med ter­ro­cel­len som er avslørt i Norge. Al Qai­das glo­bale ope­ra­tive leder kan mao ha vært førings­of­fi­ser for en ter­ror­ak­sjon i Norge. FBI sier de mang­ler kon­krete bevis for at han spilte en slik rolle, men indi­ka­sjo­nene er der.

ANNONSE

Shukri­ju­mah was named ear­lier this year in a federal indict­ment as a con­spi­ra­tor in the case against three men accu­sed of plot­ting suicide bomb attacks on New York’s sub­way sys­tem in 2009. The indict­ment mar­ked the first cri­mi­nal char­ges against Shukri­ju­mah, who pre­viously had been sought only as a wit­ness.
Shukri­ju­mah is also sus­pec­ted of play­ing a role in plot­ting of poten­tial al-Qaida bomb attacks in Nor­way and a never-exe­cuted attack on sub­ways in the Uni­ted King­dom, but LeBlanc said no direct link has yet emer­ged. Tra­vel records and other evi­dence also indi­cate Shukri­ju­mah did rese­arch and surveil­lance in spring 2001 for a never-attemp­ted plot to dis­rupt com­merce in the Pan­ama Canal by sin­king a freigh­ter there, LeBlanc said.

Ame­ri­ka­nerne er uro­lige over at Shukri­ju­mah har bodd 15 år i lan­det. Faren var imam utdan­net i Saudi-Ara­bia som var imam først i Brook­lyn, der­et­ter i Flo­rida. Det gjør ham nes­ten til en hjem­mav­let ter­ro­rist.

AP Exclu­sive: New al-Qaida lea­der knows US well

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629