Arizonas innvandringslov handler om noe mer enn at mexicanere i Arizona kan bli utsatt for ID-sjekk av politiet. Den handler om bærekraftig økonomi og velferd, organisert kriminalitet og korrupsjon.

Den handler om økonomiske interesser. Innvandring er blitt en stor inntektskilde for regimer som ikke greier å gi befolkningen utviklingsmuligheter. Derfor nekter regimer å ta imot avviste asylsøkere i Europa, derfor skysser tyrkisk politi dem videre til Europa: de er en stor inntektskilde. Hvis systemet ble regulert ville mulighetene for svindel og ulovlig innreise bli mindre. Alle parter som profiterer på virksomheten er interessert i at situasjonen er flytende.
En kan gå ut fra at tusenvis av tjenestemenn på høyt og lavt nivå tjener store summer på trafikken. Korrupsjon er en levevei.

Det gjelder i høy grad Mexico, der narkokartellene slåss mot hverandre og myndighetene om «kaka». En del av kaka er menneskesmugling. LIksom fra Afrika over til Europa, og fra Tyrkia til Hellas, og over stredet til Jemen, bryr ikke smuglerne seg om menneskeliv. Amerikansk grensekontroll finner stadig mennesker som er etterlatt for å dø.

Hvem er anstendige?

Arizona-loven ble fremstilt som rasistisk, når den i virkeligheten er et spedt forsøk på å bremse en umulig situasjon. Det er over 400.000 illegale i en stat med drøyt 6 millioner mennesker. De har rett på helsevesen og skolegang, men de betaler ikke skatter. Det er en situasjon ikke noe samfunn kan leve med i lengden.

Mexicos holdning er preget av hykleri. Man trykker på den humanitære antirasistiske knappen, fordi denne er koblet til dårlig samvittighet. Hvor lenge vil den være det? Alle forhold må innebære en viss gjensidighet.

But Mexico made a big show of saying its interest was in protecting its nationals from the dreadful racism of Arizona that its own citizens, curiously enough, keep fleeing to.

Mexican Foreign Minister Patricia Espinosa said her government was busy collecting data on civil rights violations and her department had issued an all-out travel warning to Mexican nationals about Arizona.

That’s where Mexico’s hypocrisy is just too much.

First, Mexico encourages illegal immigration to the U.S. Oh, it says it doesn’t, but it prints comic book guides for would-be illegal immigrants and provides ID cards for illegals once they get here. In Arizona alone, Mexico keeps five consulates busy.

That’s not out of love for its own citizens, but because Mexicans send cash back to Mexico that helps finance the government.

Instead of selling its wasteful state-owned oil company or getting rid of red tape to create jobs in Mexico, Mexico spends the hard currency from remittances. It fails to look at why its citizens leave.

According to the Heritage Foundation-Wall Street Journal 2010 Index of Economic Freedom, Mexico’s big problem is — no shock — government corruption, where it ranks below the world average.

That’s where Mexico’s cartels come in.

Mexico’s encouragement of illegal immigration undercuts its valiant war against its smuggling cartels. The cartels’ prowess and firepower have made them the only ones who can smuggle effectively across the border. U.S. law enforcers say they now control human-smuggling on our southern border.

Feed them immigrants and they grow more cash-rich — and right now, immigrant smuggling is about a third of the cartels’ income.

Mass graves and car bombings are signs of criminal organizations getting bigger, and more powerful. Juarez, which has lost 5,000 people this year, bleeds because cartels fight over not just who gets the drug routes, but who gets the illegal-immigrant smuggling routes, too.

Vi hører svært lite om brutaliteten og kynismen blant menneskesmuglere. Er det fordi det ville svekke sympatien med asylstrømmen? Den ville fremstå som mindre «ren» hvis den var dyppet i utnyttelse og vold. Hvis det ble avslørt at asylantene instruerers til å ødelegge sine papirer og lyve. Men dette er den brutale virkeligheten.

Publikum ville kanskje oppdage at denne brutaliteten er noe som følger trafikken til Norge. Den er smittsom. Det er riktig at asylsøkerne kommer fra samfunn uten respekt for individet, og langs reiseruten er de utnyttet. De kriminelle er etablert i Europa, med mennesker, og de investerer her. Summen blir korrupsjon. Men disse faresignalene er sjelden med i regnestykket.

Antirasismen og asyllobbyens «humanisme» spiller på bestemte strenger. Men de blir stilltiende partnere i en brutal trafikk. Derfor ser vi lite fordypning i situasjonen andre steder, som feks. den ekstremt brutale justisen som kartellene driver i Juarez og andre mexicanske byer. Tapstallene her er på høyde med Afghanistan og Irak. Men vi hører svært lite om dem. Det ville sette «våre» kriger i et annet perspektiv. Kanskje det ikke bare er Vesten som fører krig? Kanskje det er verre andre steder? Og aller verst: kanskje situasjonen på grensen sier noe om trafikken inn til Europa? Situasjonen er for øvrig verre i Europa enn i USA: mexicanerne i USA er stort sett lovlydige. Det er ikke innvandrerne til Europa.

Aside from the cartel mayhem in Mexico, the bodies are piling up in the Arizona desert and U.S. Border Patrol rescues of abandoned illegals left to die have risen.

It’s not the desert’s fault, and it’s certainly not Uncle Sam’s fault, as activists claim. No, it’s the fact that Mexicans are encouraged to emigrate. Criminal cartels don’t fear abandoning their human cargo in the desert, as long as Mexico does nothing and blames Uncle Sam.

Hearing Mexico’s government now cheer the Arizona ruling, which will only encourage more illegal immigration, gives the country’s regime a pretty inhuman face.

Hykleri og brutalitet

Hvordan kan hykleri og brutalitet resultere i godhet og humanitet? Det er et spørsmål pådriverne for asylinnvandring og omdanning av det norske samfunn bør stille seg. Hykleri er en inngrodd del av de samfunn disse menneskene kommer fra. Nå ser det ut til at vi importerer hykleriet.

Å trykke på den dårlige samvittighetsknappen har virket til nå. Det er ikke tilfeldig at demonstranten i Mexico holder opp hakekorset i det amerikanske flagget: det er den mest potente knappen overfor Westerners. Men hvor lenge vil det være det?

Mexico: Where Is Your Shame?