Poesi

Elv – du timeglass av vann evighetens metafor
jeg stiger ned i deg mer og mer annerledes
så jeg kunne vært en sky en fisk et fjell
men du er uforanderlig som uret som måler
kroppens metamorfoser og sjelens fall
vevets og kjærlighetens langsomme oppløsning

jeg den leirfødte
ønsket å bli din disippel
og lære å kjenne kilden det olympiske hjerte
du svale fakkel du brusende søyle
min tros og fortvilelsens klippe

lær meg elv bestandighet og utholdenhet
så jeg i den ytterste time kan fortjene
hvilen i det store deltaets skygge
i begynnelsens og sluttens hellige trekant

Zbigniew Herbert Rapport fra en beleiret by og andre dikt

Gjendiktet fra polsk av Ole Michael Selberg