Nytt

Fader Raniero Cantalamessa blamerte seg og Vatikanet ved å sammenligne stormen mot kirken pga pedofiliovergrep med antisemittisme. Men de samme medier som kringkaster denne totale feilbedømming, viderebringer ikke at Vatikanets talsmenn øyeblikkelig distanserte seg fra uttalelelsene og sa de kun sto for Cantalamessas regning.

Overgrepene er reelle, skandalen med passivitet og neglisjering er reell, men det er også medienes skadefryd over kirkens problemer. Mediene kan spille aktor, på historiens vegne: er det ikke det vi har sagt – kirken er råtten, og man kan sette den moralske foten på kirkens nakke.

NRK ga et eksempel sist mandag da det kjørte et intervju med den norske katolske biskopen Bernt Eidsvig. Eidsviq sa at han ikke ville gjøre «mer» for å avsløre overgrep. Han kunne ikke foreta seg noe mot et problem som ikke eksisterte. Det lød ufølsomt, men man fikk følelsen av at Eidsvig var blitt stilt spørsmål av typen: Har De sluttet å slå deres kone?

NRK har tradisjonelt et svært kjølig forhold til den katolske kirke, til tross for at Norge de senere år har fått titusener katolske borgere. Det ser ikke ut til å bety noe, og her hadde man anledning til å demonstrere kirkens moralske utilstrekkelighet. Man ser ut til å ha et barnslig ønske om å ta kirkens menn på fersk gjerning. Det ligger en mangel på respekt i bunnen, som går langt ut over feilgrepene. Det er hele kirken man vil kompromittere.

Benedikt 16 virker ikke å forstå moderne massekommunkasjon eller den globale nyhetsstrømmen. Oppheving av ekskommunikasjonen av biskop Richard Williamson var en stor dumhet. Toleranse overfor revisjonister ødelegger forholdet til Israel og river opp igjen minnene om pave Pius XIIs unnfallenhet overfor Holocaust.

Dagens skandale er ikke en dumhet, det er en forbrytelse. At kirken har dekket over overgriperne går rett inn til kjernen av kirkens budskap: barnet. Det uskyldsrene, som besudles av en syndig verden. Så er det kirkens menn som har ødelagt barna. Det er vanskelig å leve med. Menighetene forstår det ikke.

Derfor var Cantalamessas ord dobbelt skadelig: både som bortforklaring og fordi han presterte å dra inn jødenes lidelseshistorie. På en Langfredag.

Speaking in St. Peter’s Basilica, the priest, the Rev. Raniero Cantalamessa, took note that Easter and Passover fell during the same week this year, and said he was led to think of the Jews.

«They know from experience what it means to be victims of collective violence, and also because of this they are quick to recognize the recurring symptoms,» said Father Cantalamessa, who serves under the title of preacher of the papal household. Then he quoted from what he said was a letter from a Jewish friend he did not identify.

«I am following the violent and concentric attacks against the church, the pope and all the faithful by the whole world,» he said the friend wrote. «The use of stereotypes, the passing from personal responsibility and guilt to a collective guilt, remind me of the more shameful aspects of anti-Semitism.»

Sjefrabbiner i Roma, Riccardo Di Segni, nøyde seg med å svare ironisk:

Rabbi Riccardo Di Segni, the chief rabbi of Rome, who was host to Benedict at the Rome synagogue in January on a visit that helped calm waters after a year of tensions, laughed in seeming disbelief when asked about Father Cantalamessa’s remarks.

«With a minimum of irony, I will say that today is Good Friday, when they pray that the Lord illuminate our hearts so we recognize Jesus,» Rabbi Di Segni said, referring to a prayer in the traditional Catholic liturgy calling for the conversion of the Jews. «We also pray that the Lord illuminate theirs.»

Men er Cantalamessas ord tatt ut av luften? La Repubblica skriver at det er kretser i Vatikanet som mener at dagens skandale er iscensatt av jøder i New York!!

Last week, the center-left daily newspaper La Repubblica wrote , without attribution, that «certain Catholic circles» believed the criticism of the church stemmed from «a New York ‘Jewish lobby.»

Vatican Priest Likens Criticism Over Abuse to Anti-Semitism