Jaleh Tavakoli hadde en ubehagelig opplevelse da hun ville sitte ved siden av sin mann under et islamistpredikantmøte på Nørrebro. Dette var samme type møte som det Islam Net arrangerte i Oslo i helgen. Tavakoli har beskrevet hva som hendte. Trekkplaster var den amerikanske predikanten sheikh Khalid Yasin. Det er lærerikt: tvangssegregering, og trusler om […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.