Nytt

Nei til EU arrangerer debatt om Datalagringsdirektivet på Håndverkeren i Oslo fredag ettermiddag. Motstanden er massiv, og forsvarerne få, selv om regjeringen går inn for DLD. At Fremskrittspartiet går mot direktivet er den store gåten.

15.10- 15.40 Innledning om Datalagringsdirektivet v/ Jon Wessel-Aas
(advokat og styremedlem i den internasjonale juristkommisjons
norske avdeling (ICJ-Norge)).
15.40 Paneldebatt.

I panelet:
Motstandere av Datalagringsdirektivet:
Jon Wessel-Aas, (se over).
Erlend Bjørtvedt, (Vice President i Telenor Group).
Bård Hoksrud, (stortingsrepresentant (Frp), andre nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.)

Tilhengere av Datalagringsdirektivet:
Ingjerd Schou, (stortingsrepresentant (H), medlem i Transport- og kommunikasjonskomitéen.)
Hans Rustad (journalist og blogger).
Arne Johannessen (leder av Politiets Fellesforbund

Johannessen har meldt forfall pga begravelse av den drepte politimannen. Hvem som erstatter ham er ikke kjent.

les mer på www.neitileu.no