Nytt

Storbritannias justisminister Jack Straw sier det er helt uaktuelt å forby burka på Londons gater. I Europa pågår en debatt om tildekking av kvinner og det er blitt en symbolsak.

Straw ble spurt i parlamentet om et forbud på offentlig sted kan være aktuelt i Storbritannia. Meningsmålinger viser sterk motstand mot burka og niqab.

Mr Straw said he would ‘strongly recommend against’.
He added: ‘I do not believe that this is a matter which should be the subject of the criminal law in which we were expecting the police to remove these items of apparel from women who choose for religious or cultural reasons to wear them.’
His public stand is in contrast to his private request that women constituents remove their burkas before visiting his Blackburn office.
A recent ComRes poll found that two thirds of Britons believe that wearing the burka should be illegal in places such as banks and airports.
One in three Britons wants an outright ban on the face veils in public.

For en tid tilbake sa Straw at han ba kvinner som kom til hans kontor om å vise ansiktet.

Straw er en av de mest islam-vennlige politikerne i Europa. Under karikaturstriden ville Konferansen av islamske stater og Den arabiske liga at EU skulle underskrive et løfte om at tilsvarende krenkelser av islam aldri skulle gjenta seg. Spania undertegnet, med EU gjorde det ikke. Derimot kom OICs tyrkiske generalsekretær senere til London og der undertegnet Straw en avtale hvor han forpliktet Storbritannia til å vise religiøse hensyn.

Justice Secretary Jack Straw rejects burka ban for Muslim women