Debatten om burka-forbud er europeisk. For hvert land som vedtar forbud, vokser debatten. Menneskerettsgrupper som Amnesty International advarer mot forbud og sier det vil krenke menneskerettighetene. Derved er de med å reise debatt om hva menneskerettigheter vil si: de fleste som er for forbud vil si det er for å forsvare frihet og kvinners verdighet. Amnesty risikerer å diskreditere seg selv.

Også på regjeringshold er det i flere land liten lyst på å vedta og innføre forbud mot burka og niqab. Men meningsmålinger viser overveldende flertall for forbud.

Public opinion polls show that more than 80 percent of French citizens support the ban. That sentiment is echoed in other European countries, as well. A survey by the Washington-based Pew Research Center’s Global Attitudes Project released in June found that in addition to 82 percent in France who would like to see bans on veils that cover the whole face, 71 percent of Germans support a prohibition, 62 percent of Britons and 59 percent of Spaniards.

Det er oppsiktsvekkende tall. Hvor lenge kan regjeringene ignorere folkemeningen? Agneta Merkels regjering vurderer ikke et forbud. I Spania er statsminister Zapatero svært lite lysten på et forbud, men Senatet vedtok med i juni en anmodning om et forbud, og regjeringen er normalt pålagt å følge opp.

In June, Spain’s Senate passed a motion urging the government in Madrid to «use all options available under our legal system and proceed with rules to prohibit use of the burqa and niqab to ensure equality, freedom and security.» Generally, the Spanish government is supposed to follow the Senate’s motions, and its unexpected passage has pushed the debate to the forefront and increased pressure on Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero, whose government is opposed to the ban.

Både Italia, Nederland, Sveits og Østerrike vurderer et forbud. Det er bare et tidsspørsmål før EU og Menneskerettsdomstolen må ta stilling til om et forbud beskytter menneskerettigheter eller krenker dem.

Det kan bli en debatt om frihetsverdier, intoleranse og kvinneundertrykking som vil involvere hele Europa. En politisert elite risikerer å tape mye prestisje hvis den hevder at retten til å bære burka og niqab er beskyttet av menneskerettighetene.

At burka og niqab faller inn under ytringsfriheten er en stor ironi i mange europeeres ører. De vet godt hva bærerne av disse plaggene mener om ytringsfrihet. Det er nettopp disse selvmotsigelsene som forsvarerne av burka og niqab nekter å ta inn over seg.

«A complete ban on the covering of the face would violate the rights to freedom of expression and religion of those women who wear the burqa or the niqab as an expression of their identity or beliefs,» said John Dalhuisen, Amnesty International’s expert on discrimination in Europe. Dalhuisen said international law obliges countries to protect women from pressure and threats to wear full-face veils, but that comprehensive bans are not the way to do this. «They carry a risk that women who currently wear full face veils will become confined to their homes, less able to work or study and to access public services.»

Når Amnestys talsmann sier at man selvsagt skal beskytte kvinner som utsettes for tvang og press, så lyder det hult. Hvordan skal det skje i praksis? vil folk spørre. De vet hvor ugjennomtrengelige disse miljøene er.

Amnesty forsøker å gjøre to ting på en gang som er uforenlige.

French Ban only Latest in European Debate

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂