Drapsforsøket på Kurt Westergaard – mannen bak Jyllands-Postens karikatur av Muhammed med en bombe i turbanen – er en ubehagelig påminnelse om at trusselen mot våre friheter ikke blir borte.

Den senere tidens ro omkring karikatursaken kunne ha fått en til feilaktig å tenke at saken var ute av verden, at tiden hadde leget de fleste sår. Den unge somalierens angrep med øks viser derimot at det fortsatt finnes personer der ute som nærer raseri og hevntanker, og deres hevntørst blir ikke mindre av den manglende oppmerksomheten rundt saken. Det er således ingen virkelig ro det er tale om, men snarere et «giftig slimslør på bjerker og jord og sne», selv om det ikke skjer noen fysisk skade.

Den øksebevæpnede unge somalierens angrep på Westergaard minner en også på at det ikke spiller all verdens rolle for terroristen om han blir tatt før han får utført det han hadde satt seg fore, for redselen og ubehaget kommer tilbake uansett.

Terroristene trenger bare å lykkes i å utføre sine ugjerninger av og til, mens politi og overvåkning må lykkes i å forhindre dem hver eneste gang. Når de hele tiden lykkes i å avverge attentater, ofte uten at offentligheten får vite om det, lulles man inn i en trygghetsfølelse.

Mange aner nok at det er en falsk sådan, og hendelser som den i kveld bekrefter det. Denne asymmetriske krigføringen tærer langsomt på kreftene til det som i utgangspunktet er den sterke part.

Ved nok en gang å bringe frykten til overflaten, oppnår derfor den unge terroristen at selvsensuren opprettholdes hos dem som måtte være i ferd med å ta mot til seg. Den som kritiserer islam, vet at hevnen godt kan komme sent, men man kan aldri være helt sikker på at den ikke kommer.

Alle som har det frie ordet kjært må vel bare innse at det vil gå lang, lang tid innen det blir mulig å senke guarden. Det viktigste er å ikke la seg skremme, og slik bidra selv til å opprettholde en islamsk justis, men stålsette seg med tanke på å holde ut.

Westergaard har i kveld betalt noe av prisen for vår frihet, og han bør ikke være alene om det i denne stund.