Nytt

Det iranske regimet begynner å vise tegn på desperasjon. En gruppe sikkerhetsagenter i sivil angrep huset til den fremste opposisjonelle storayatollahen, Yousef Sanei: de knuste vinduene i kontoret hans, rev ned skiltet på taket og erstattet det med ett som hyllet Den Øverste Leder.

Enda mer alvorlig var angrepet på huset til avdøde storayatollah Montazeri. En mobb på 4.000 knuste vinduene og rev ned sørgebannerne hengt opp på huset hans. Å vanhellige minnet til en æret ayatollah er uhørt i iransk historie. Selv sjahen var forsiktig med å fornærme religiøse følelser. Det er selvsagt en sammenligning iranerne er i stand til å gjøre selv.

Houses of Ayatollah Montazeri and Sanei Attacked