Presten Helene Sturefelt som påpekte problemer knyttet til islam og menneskerettigheter, for mennesker som flykter til Sverige, beklager nå at hun skrev artikkelen. Hun sier hun brukte en feil oversettelse av Koranen og ber om unnskyldning.

Artikkelen i Blekinge Läns tidning vakte stor oppsikt. Det er få om noen prest i den svenske kirken som tør å målbære at det er forskjell på kristendommen og islam hva gjelder menneskerettigheter. Fordømmelsen var massiv.

Trykket ble åpenbart for sterkt. Sturefelt kryper til korset.

Muslimene i Karlskrona reagerte, og artikkelen var et brudd på dialogkulturen.

Vad har ni reagerat mest över?
– Det känns som om det finns ett hat mot islam, säger Abed Tamarji, ordförande i Islamiska Kulturföreningen. Allt grundar sig på felaktigheter på hörsägen om islam. Det är bättre att kolla fakta.
Nu erkänner Sturefelt att hon använt en dålig översättning av Koranen, medvetet misstolkad av terrorister.

Godtar ursäkten
För att bringa rätsida i frågan bjöd kyrkoherde Stefan Löfkvist igår in företrädare från Islamiska Kulturföreningen och Svenska kyrkan i Karlskrona till ett samtal.
Kyrkoherden och prästen Anna Ekström anser att debatten skenat iväg i en helt annan riktning än som varit bra för de kristna församlingarna i Karlskrona.
– Debattartikeln borde aldrig ha gått ut i media, säger Stefan Lövkvist.
Islamiska Kulturföreningen har godtagit Sturefelts ursäkt. – Vi vill ha ett fortsatt samarbete mellan föreningen och församlingen i Karlskrona, säger Abed Tamarji. Kristna och muslimer har mycket att lära av varandra.

SD smutskastar
Oron är stor att Sverigedemokraterna använder den uppkomna debatten för sina syften att smutskasta muslimer. Sturefelt säger att ingen från SD hört av sig.

Ny fiende
Studentpräst Göran Ekedal menar att islam blivit västvärldens nya fiende efter Sovjet när Berlinmuren föll och kommuniststaterna löstes upp. Som exempel på att muslimer inte tvingar kristna till omvändelse berättade en av representanterna i föreningen att hans fru är kristen.
– Det är det bästa exemplet på att de bägge religionerna kan förenas, säger Yousif Mohammed.

Sturefelt ber om ursäkt

http://www.blt.se/opinion/debatt/var-inte-sa-naiva-om-islam%281609627%29.gm