Kunstverk

kain dupre.jpg

Giovanni Duprè (Siena, 1817 – Firenze, 1882)
Kain (detalj), 1843
Marmor
Eremitasjen, St. Petersburg

6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? 7 Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den.» 8 Siden sa Kain til sin bror Abel: «Kom, så går vi ut på marken!» Og mens de var der ute, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. 9 Da sa Herren til Kain: «Hvor er din bror Abel?» Han svarte: «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» 10 Da sa Herren: «Hva er det du har gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden! 11 Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd! 12 Når du dyrker marken, skal den ikke mer gi deg sin grøde. Hjemløs og fredløs skal du være på jorden.» 13 Da sa Kain til Herren: «Min straff er så stor at jeg ikke kan bære den. 14 Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg må gjemme meg for deg. Jeg blir hjemløs og fredløs på jorden, og den som finner meg, kommer til å slå meg i hjel.» 15 Men Herren sa til ham: «Nei! Slår noen Kain i hjel, skal det hevnes sju ganger.»

(1. Mosebok, kapittel 4)

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også