Nytt

Aftenposten kunne i mai fortelle at sju fikk opphold i Norge under påberopelse av Taliban-medlemskap. Nå viser det seg at tallet er mye høyere: 33 talibanere har fått opphold

33 afghanere som sier de har tilknytning til Taliban har fått opphold på humanitært grunnlag.

Blant dem er både en bøddel og en torturist.

En redegjørelse fra ankeinstansen UNE til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) viser at 33 personer som opplyste at de hadde ulik tilknytning til Taliban, fikk opphold i Norge i 2008 og 2009.

Tallet er mye høyere enn det som tidligere har kommet fram.

Flere har konvertert til kristendommen, og myndighetene tar tilsynelatende omvendelsene alvorlig.

Utlendingsdirektoratet (UDI) mente asylsøkerne ikke hadde krav på å få bli i Norge, men Utlendingsnemnda (UNE) overprøvde UDI og ga dem opphold på humanitært grunnlag med henvisning til at de kun hadde tilknytning til ustabile områder i Afghanistan.

Fire asylsøkere som oppga tilknytning til Taliban, valgte å konvertere til kristendommen. Dermed fikk de opphold.

En afghaner opplyste at han hadde vært fengslet fordi familien ble anklaget for å støtte Taliban. Etter å ha fått avslag på opphold fra UDI, gikk han til Jehovas vitner. Senere lot han seg døpe i kirken.

«Klageren opplyste at han ikke hadde hatt en dypere muslimsk tro,» skriver UNE i kjennelsen og ga mannen opphold.