Markeringen av at det er 200 år siden Josef Haydn døde går ikke upåaktet hen her i spalten. Som den spøkefuglen han var, ville han sikkert satt pris på en minnestund i allegro. Det er få musikkstykker som er så muntre og oppkvikkende som hans 88. symfoni i G-dur. Det er få, om noen, dirigenter som er så store som Mariss Jansons. Det er få orkestre som er så gode som det bayerske kringkastingsorkestret. Med andre ord har vi her å gjøre med en noe i nærheten av en perfekt kombinasjon. Kos dere! 🙂

Andre sats

Tredje sats

Fjerde sats Den spilles av Capella Istropolitana under ledelse av Barry Wordsworth, da fjerdesatsen med Jansons og SBR ikke er lagt ut på nettet.