Pakistanerne har problemer med å samle seg mot Taliban, av en rekke forskjellige grunner. Den politiske kulturen er svak og korrupt. Man leter i utlandet for å finne syndebukker for tingenes tilstand. – Mistilliten til Vesten er større enn frykten for Taliban, skriver professor Anatol Lieven etter et besøk. Denne mistilliten finner sitt uttrykk i […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.