Nytt

Lokale myndigheter i den italienske byen Foggia har godkjent separate bussordninger for innvandrere og innfødte italiernere etter konfrontasjoner mellom de to passasjergruppene. Tiltaket har ført til en høylytt debatt som etnisk segregering og beskyldninger om Apartheid. – Vi snakker ikke om rasisme, men å tilby bedre tjenester, sier imidlertid sentrum-venstres ordfører i Foggia, Orazio Ciliberti:

Officials approved a service, coded No 24/i, to take foreigners to an immigrant hostel and by-pass a working-class neighbourhood served by the existing 24 bus after disturbances between the two groups of passengers. «At the heart of the decision are the clashes between immigrants and residents,» said Orazio Ciliberti, the centre-Left mayor of the agricultural town in Puglia province. He added, however, that immigrants would be free to travel on any bus they choose.

«We are not talking about racism, but about providing a better service.»

– Bussruten for ikke-borgere av EU i Foggie, som smaker av segregering, burde bli avskaffet så snart som mulig, mener den Puglias regionale president Nichi Vendola.

Men de lokale myndighetene sier ordningen skyldes økende spenninger mellom den lokale arbeidsklassen i nabolaget og de rundt 800 innvandrerne som er bosatt på Cara-senteret, etter at de siste har blitt beskyldt for en rekke tyverier i området.

Habib Ben Sghaier, head of immigrant association Asci in Foggia, branded the move racist and said local authorities were focused on coming local elections: «This is not how to achieve integration.»

At a national level, the centre-right coalition Italian prime minister Silvio Berlusconi has been accused of fanning the flames of anti-foreigner discrimination. But a crackdown on illegal migrants, has boosted Berlusconi’s standing.

The Telegraph: Italian ‘Apartheid’ bus service to be launched