Nytt

En uunngåelig konsekvens av forandringene vi er vitne til, er dessverre multikulturelle gnisninger som av og til vil utarte til skadeverk eller vold. Vi vet ikke hvor store de vil bli, og personer av god vilje må gjøre det de kan både for å unngå dem og for ikke å krisemaksimere. Men av og til vil de forekomme, og det vil være en forsømmelse å late som noe annet.

I arbeiderklassestrøket Duindorp i Nederlands politiske hovedstad Haag har noen av de innfødte en tid drevet systematisk mobbing av innvandrere med sikte på å få dem til å flytte vekk derfra, og byens ordfører Jozias van Aartsen har sett seg nødt til å gripe fatt i situasjonen.

Den engelskspråklige nederlandske nyhetstjenesten DutchNews har plukket opp historien i tulipanlandets tredje største avis Algemeen Dagblad.

The Duindorp neighbourhood, a pre-war neighbourhood close to Scheveningen harbour, hit the headlines this week after locals appeared on television saying they saw nothing wrong in trying to drive out foreigners.

‘My son has been waiting for a house in Duindorp for four years and then along comes a burqa with a man who has a dromedary and a camel. They get one within a week. Get lost. We don’t want them here,’ one man, Nico den Heijer, said on camera.

Immigrants have complained about having their windows smashed and swasticas painted on the walls of their home, local housing corporation Vestia said.

One family found a pig’s head had been nailed to their door ‘because they had the cheek to come and live here’, the AD reports.

Som så ofte ellers er frykten en faktor:

Not all locals are opposed to foreigners moving in, but those that have defended them in the past are reluctant to talk to the press because of local repercussions, the AD says.

Samt forsøkene på å slå politisk mynt:

Labour MP Ahmed Marcouch has asked justice minister Ivo Opstelten to make a statement on the issue and urged Wilders to condemn events in the village.

Alle personer av god vilje tar avstand fra mobbing, og det kan oppfattes som en for det sivile samfunnet giftig hersketeknikk å be en politisk motstander presisere at han gjør det. Det er litt i klasse med å spørre en mann om han har sluttet å slå sin kone.

Ikke desto mindre er det rett å skille mellom innvandringspolitikk og mennesker av kjøtt og blod som man har rett fremfor seg.

Problemet er at det ikke forandrer virkeligheten på bakken på steder hvor både personer og omgangsformer er røffe. Det er høyst tvilsomt om Duindorp kan deles inn i good guys og bad guys etter hudfarge. Men hvem har lyst til å gjøre den innsatsen som kreves for å fortelle hele historien?

 

Algemeen Dagblad: Bewoners Duindorp pesten allochtonen weg
DutchNews: Immigrants bullied into leaving The Hague district, mayor pledges action