Nytt

Etter hvert som nettet snører seg sammen rundt europeisk frihet, er det to kategorier mennesker som er brysomme: avhoppere fra islam som kan kodene og kan fortelle europeere hva som foregår og påvirke trosfeller, og kritiske røster som kan påvirke resten av verden, i første rekke USA. En av dem er Bruce Bawer, som skriver fra Oslo. Han har bodd flere år i Nederland, og kan si noe om hva som skjer.

Tiltalen mot parlamentariker og partileder Geert Wilders for hatefulle ytringer blir hengende i løse luften. Bawer gir et raskt riss i City Journal. Alt avhenger av perspektivet. Bawer gir et perspektiv. Wilders må selvsagt sees langs linjen Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali og Ehsan Jami. De to siste er fortsatt i live. Men skjebnen til de to første og Ayaans flukt og truslene mot Jami sier noe om et klima og en toleranse for terror mot de som bruker ytringsfriheten.

Wilders har for øvrig også levd med livvakter døgnet rundt i flere år. Det virker ikke helt som dette går inn hos etablerte politikere.

På den annen side praktiseres hatpropaganda i nederlandske institusjoner uten at noen våger å gjøre noe med det.

In Dutch Muslim schools and mosques, incendiary rhetoric about the Netherlands, America, Jews, gays, democracy, and sexual equality is routine; a generation of Dutch Muslims are being brought up with toxic attitudes toward the society in which they live. And no one is ever prosecuted for any of this. Instead, a court in the Netherlands—a nation once famous for being an oasis of free speech—has now decided to prosecute a member of the national legislature for speaking his mind. By doing so, it proves exactly what Wilders has argued all along: that fear and «sensitivity» to a religion of submission are destroying Dutch freedom.

Det er denne asymmetrien som gjør tiltalen mot Wilders til et stort knefall for antidemokratiske krefter. Men the establishment har malt seg selv inn i et hjørne, og forstår ikke lenger hva de gjør eller hva som skjer.

Man kan være uenig med Wilders, eller kanskje heller noe av hans stil. Men å stille en parlamentariker for retten for hans meninger sender et meget sterkt signal, og man kan vanskelig tro at domstolen ikke er klar over hva den gjør.

Bruce Bawer
Submission in the Netherlands
The trial of Geert Wilders represents another blow against Dutch freedom.