Interlude

Midt oppe i strømmen av verbale konfrontasjoner om Vesten, ikke-Vesten, individets rolle og gryende formørkelse, kommer dette musikktipset seilende fra den aldri hvilende b.c. Depeche Mode skirver mer enn bare gode låter. Videoen slører noe av dybden i teksten, synes jeg i hvert fall, så ordene blir nesten nødt å være med.

Hvis denne sangen handler om «mislykkede kjærlighetsaffærer» så må det være i sterkt overført betydning! Ikke at det er riktig å være så aromantisk at man ser politikk alle vegne, men som sivilisatorisk erfaring kommer noe felles, ikke-tosomhetlig til overflaten her – også.

The policy of truth

You had something to hide
Should have hidden it, shouldnt you
Now youre not satisfied
With what youre being put through
Its just time to pay the price
For not listening to advice
And deciding in your youth
On the policy of truth

Things could be so different now
It used to be so civilised
You will always wonder how
It could have been if youd only lied
Its too late to change events
Its time to face the consequence
For delivering the proof
In the policy of truth

Never again
Is what you swore
The time before
Never again
Is what you swore
The time before

Now youre standing there tongue tied
Youd better learn your lesson well
Hide what you have to hide
And tell what you have to tell
Youll see your problems multiplied
If you continually decide
To faithfully pursue
The policy of truth

Never again
Is what you swore
The time before
Never again
Is what you swore
The time before