Nytt

Europa står foran en større finansielle krise enn den som har rammet USA. Grunnen er enorme lån til såkalte «emerging markets», dvs Øst-Europa, Latinamerika og Asia. Det er snakk om finansielt sammenbrudd a la Island: Østerrike har lånt ut tilsvarende 85 prosent av BNP, Sveits står inne for 50 prosent av BNP, Sverige for 25 prosent, Storbritannia for 24 prosent og Spania 23 prosent.

USA har bare lånt ut beskjedne summer i forhold til Europa. For å få en ide om størrelsen på beløpene: Spania har lånt ut 316 miliarder dollar til Latinamerika, og det er mer enn dobbelt så mye som USA i det som tradisjonelt har vær regnet for USAs back yard. Disse utlånene kommer i tillegg til boligkrisen internt i Spania.

Europa står for utrolige 4.700 milliarder kroner som er utlånt til «emerging markets», en sum som er høyere enn den amerikanske subprime-krisen.

Først nå kommer disse tallene på bordet? Det er altså snakk om at Islands skjebne vil gjenta seg i Øst-Europa og flere andre europeiske land. Hvordan er det mulig at dette har vært holdt skjult til nå?

Island – en forsmak?

Islands sammenbrudd har kostet Europa 74 milliarder dollar. Bare Tyskland har tapt 22 milliarder dollar på islendingene.

Europe has already had its first foretaste of what this may mean. Iceland’s demise has left them nursing likely losses of $74bn (£47bn). The Germans have lost $22bn.

Stephen Jen, currency chief at Morgan Stanley, says the emerging market crash is a vastly underestimated risk. It threatens to become «the second epicentre of the global financial crisis», this time unfolding in Europe rather than America.

Austria’s bank exposure to emerging markets is equal to 85pc of GDP – with a heavy concentration in Hungary, Ukraine, and Serbia – all now queuing up (with Belarus) for rescue packages from the International Monetary Fund.

Exposure is 50pc of GDP for Switzerland, 25pc for Sweden, 24pc for the UK, and 23pc for Spain. The US figure is just 4pc. America is the staid old lady in this drama.

>

Hvis tallene er riktige vil utviklingen I Øst-Europa bli satt mange år tilbake.

Broadly speaking, the US and Japan sat out the emerging market credit boom. The lending spree has been a European play – often using dollar balance sheets, adding another ugly twist as global «deleveraging» causes the dollar to rocket. Nowhere has this been more extreme than in the ex-Soviet bloc.

The region has borrowed $1.6 trillion in dollars, euros, and Swiss francs. A few dare-devil homeowners in Hungary and Latvia took out mortgages in Japanese yen. They have just suffered a 40pc rise in their debt since July. Nobody warned them what happens when the Japanese carry trade goes into brutal reverse, as it does when the cycle turns.

The IMF’s experts drafted a report two years ago – Asia 1996 and Eastern Europe 2006 – Déjà vu all over again? – warning that the region exhibited the most dangerous excesses in the world.

Inexplicably, the text was never published, though underground copies circulated. Little was done to cool credit growth, or to halt the fatal reliance on foreign capital. Last week, the silent authors had their moment of vindication as Eastern Europe went haywire.

EU-landene som står utenfor euro-sonen utsettes nå for valutaspekulasjon og forsøker å skru opp renten, men har ikke en økonomi som kan forsvare renter på 11 prosent.

Hungary stunned the markets by raising rates 3pc to 11.5pc in a last-ditch attempt to defend the forint’s currency peg in the ERM.

It is just blood in the water for hedge funds sharks, eyeing a long line of currency kills. «The economy is not strong enough to take it, so you know it is unsustainable,» said Simon Derrick, currency strategist at the Bank of New York Mellon.

Romania raised its overnight lending to 900pc to stem capital flight, recalling the near-crazed gestures by Scandinavia’s central banks in the final days of the 1992 ERM crisis – political moves that turned the Nordic banking crisis into a disaster.

Hvis valutaen i Ungarn og Romania kollapser vil det innvirke på euro-stabiliteten, da disse valutaene er bundet til euro innenfor en viss kurs.

En liten trøst er det at Russland har det like ille. Verdens tredje største valutareserven på litt over 500 milliarder dollar er likevel ikke støre enn det oligarkene har lånt. Neste måned forfaller 47 milliarder dollar.

Moskva forsvarer rubelen med å selge dollar, men taper 15 milliarder dollar i uken.

Russia too is in the eye of the storm, despite its energy wealth – or because of it. The cost of insuring Russian sovereign debt through credit default swaps (CDS) surged to 1,200 basis points last week, higher than Iceland’s debt before Götterdammerung struck Reykjavik.

The markets no longer believe that the spending structure of the Russian state is viable as oil threatens to plunge below $60 a barrel. The foreign debt of the oligarchs ($530bn) has surpassed the country’s foreign reserves. Some $47bn has to be repaid over the next two months.

Storbritannia har lånt ut 329 milliarder dollar til Asia. Britiske pensjoner er lånt ut til vietnamesiske obligasjoner og indiske stålmagnater, skriver Telegraph.

Hva vil skje når britene oppdager hva som har skjedd med pengene deres?

Europe on the brink of currency crisis meltdown