I norske kommentarer til finanskrisen poengteres det at «it can’t happen here» og at vårt system er annerledes. Vi er både finansielt sunnere og har ikke slike lik i lasten som i USA, med et uregulert marked og lav sparerate. Velkommen til fantasiland. Den virkelige nasjonalismen trives best som mental annerledeshet, som en fariseeisk stolthet […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.