I norske kommentarer til finanskrisen poengteres det at «it can’t happen here» og at vårt system er annerledes. Vi er både finansielt sunnere og har ikke slike lik i lasten som i USA, med et uregulert marked og lav sparerate. Velkommen til fantasiland. Den virkelige nasjonalismen trives best som mental annerledeshet, som en fariseeisk stolthet […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.