Nytt

En ny måling viser at opinionen i Europa er langt mer kritisk til tyrkisk EU-medlemskap enn for fire år siden.

En mätning i sju länder visar ett kraftigt ökat motstånd mot turkiskt medlemskap.

Det är franska tidskriften Valeurs Actuelles som bett opinionsinstitutet Ifop följa upp en mätning som gjordes för fyra år sen.

Sedan dess har det officiella EU tagit ett stort steg närmare Turkiet genom att 2005 inleda förhandlingar om medlemskap med det muslimska och i huvudsak asiatiska landet.

Närmandet har dock inte gjort Europas gräsrötter mer positiva. Tvärtom. I tre av EU:s största medlemsländer – Spanien, Italien och Storbritannien – fanns för fyra år sedan en klar majoritet för ett turkiskt inträde bland dem som svarade ja eller nej. Men här har vinden svängt, och nu är motståndarna flest.

Därtill har den starka aversionen i Frankrike och Tyskland blivit än mer markant.

Den nya mätningen omfattar även Belgien och Nederländerna, där dubbelt så många är emot som för.
Det är dock relativt många som varken säger bu eller bä. Det betyder att det uttalade motståndet inte är så stort som det i förstone verkar men också att det är ännu färre som verkligen välkomnar turkarna.

För att ta Frankrike som exempel saknar 31 procent uppfattning, 55 procent säger nej och så få som 14 procent vill släppa in Turkiet. Motståndet är starkast ju längre högerut man går på den politiska skalan. President Nicolas Sarkozy är öppet emot ett turkiskt medlemskap.

I Tyskland er sosialdemokratene for medlemskap, mens CDU i desember 2007 stilte seg negative. I Østerrike sier regjeringen at det må til en folkeavstemning, hvilket er en måte å blokkere på. Sverige er ett av få EU-land som er for tyrkisk medlemskap.

Men att mycket återstår har manifesterats den senaste veckan, då premiärminister Tayyip Erdogan uttalat sig hotfullt mot mediegruppen Dogans publikationer som rapporterat om påstådda bedrägerier kopplade till regeringen.

Alla sådana odemokratiska yttringar noteras i Bryssel. Joost Lagendijk, vice ordförande i EU-parlamentets utskott för relationer med Turkiet, har i turkiska medier uttalat att en regeringschef inte får ägna sig åt utpressning mot medier.

– Mediernas kritik är en del av det politiska livet. Särskilt som premiärminister måste man vänja sig vid det, sa Lagendijk till turkiska Milliyet.

Européer vänder Turkiet ryggen