Sakset/Fra hofta

Den vanskelige etnisk-fargede kriminaliteten: Historien om grønlenderne som ble tvunget til å flytte fra Gellerupparken i Århus pga rasisme, skjuler tragedier. En av dem heter Søren Kornelius Aron Jørgen Jansen. Han ble 15. september i fjor stukket i brystet med en spisset skrutrekker av en 14-årig gutt fra Gellerupparken. En uke senere døde han av skadene. Søren Kornelius Aron Jørgen Jansen var grønlender. Han ble 41 år.

Enten det går ut over ektemaker, døtre eller sønner, eller dreier seg om ungdom ute av kontroll: den etniske kriminaliteten byr på helt spesielle utfordringer som myndighetene i det sosialdemokratiske Norden står rådløse overfor.

Sosialetaten i Århus fikk sjokk da de hørte hvem som hadde stukket ned Aron slik at han havnet i koma. Det var den samme 14-åringen som samme sommer hadde vært så voldelig at fritidsklubbene for 250 unge måtte stenge i flere uker, av hensyn til personalets sikkerhet.

Sosialetaten plasserte gutten og hans jevnaldrende kamerat på en sikret institusjon, men det hindret ikke at han ble drapsmann.

Jacob B. Johansen (S), formand for børn og ungeudvalget, vil bede socialrådmand Gert Bjerregaard (V) og fungerende børn og ungerådmand Bünyamin Simsek (V) om en redegørelse for forløbet af sagen, helt fra pågribelsen af den 14-årige før sommerferien.

»Jeg vil have svar på, hvordan det er endt med, at denne dreng tilsyneladende har begået en så voldsom kriminel handling,« siger socialdemokraternes politiske ordfører.

Man vil ha svar, alltid i etterkant, men signalene i forkant blir det ikke reagert på, da det ville være å støte visse miljøer på mansjettene. Det vil kort og godt være politisk ukorrekt.

Imens betaler sakesløse personer med liv og lemmer.


Anholdt 14-årig blev fjernet fra Gellerup i juni