Sakset/Fra hofta

Paul Steiger, sjefsred. i Wall Street Journal i 16 år, vil forsøke noe nytt: Pro Publica heter prosjektet, som skal selge artikler til nyhetsleverandører, det være seg TV eller aviser.. Med seg har han 24 journalister, som vil bli gasjert som i en avis.

Noe lignende har aldri vært forsøkt før. Byråene har vært enerådende, ved siden av det TV og aviser produserer selv.

Steiger har høy status for sin faglige dyktighet. Prosjektet er et eksempel på hvordan ny teknologi åpner nye muligheter og stimulerer til uavhengighet.

kilde nhytimes og editors weblog

US: WSJ editor to head Pro Publica, new form of journalism