Nytt

En ny rapport fra nederlandsk etterretningstjeneste (AIVD) viser til at islamister siden 2005 har endret taktikk: en ny generasjon radikale predikanter – født og oppvokst i Vesten – avviser vold som virkemiddel i kampen for å underminere demokratiet og vestlige verdier.

På grunn av den klare avstanden fra vold når det nye radikale islam frem til et mye større publikum, og har derfor potensial til å vokse til en massebevegelse:

The AIVD dates the new phase to mid-2005, saying it is spearheaded by preachers who grew up in the West and therefore have a good grasp of Muslim concerns in Europe and of how political and social processes work there.

Radical Islamists have changed tack in the Netherlands and now reject violence but seek to undermine Western values and democracy, the Dutch intelligence service AIVD said in a report.

A new generation of radical preachers is speaking out against using violence in the West – a contrast to earlier phases of the movement, during which a Dutch filmmaker critical of Islam, Theo van Gogh, was murdered in 2004, the AIVD said.

Den nåværende islamistiske bevegelsen er langt mer profesjonell enn tidligere; den er engasjert i vestlig politikk, og målet er å etablere muslimske enklaver i vertslandet der sharia-lover skal gjelde. Den utfordrer også demokratiet ved å angripe det som et ulovlig system der mennesket har tatt guds plass.

Å underminere kvinnenes uavhengige stilling i samfunnet står sentralt i kampen mot demokratiet:

«They are trying to undermine the independence of women, just as it is taking shape in the Muslim community in the Netherlands,» Sybrand van Hulst, head of the AIVD, told Dutch public television.

«They expressly condemn homosexuality, and thus they are trying to undermine Western values, democratic values that the Muslim community in the Netherlands adheres to,» he said.

The AIVD said it expected this new form of radical Islam to form an inseparable part of Western societies.

AIVD understreker i rapporten at islamistenes aktivitet skremmer og truer majoriteten av muslimer som lever i Vest-Europa, som ønsker å være en del av et pluralistisk samfunn:

The report adds: «Precisely because of this intimidating approach, moderate Muslims do not dare to speak out enough.»

TVNZ: Dutch intelligence says radical Islam in new phase