Den islamske aksjonsfront, en del av Det muslimske Brorskap, trakk seg tirsdag fra valget på borgermestre i landet midt under selve valget. At det største opposisjonspartiet trekker seg, svekker valgresultatet og øker spenningen i landet. Det har aldri vært holdt borgermestervalg før. Several hours into voting Tuesday, the Islamic Action Front abruptly announced it was […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.