Nytt

arlington.west.jpg

Det er Memorial Day i USA. Siden den forrige for ett år siden har 980 soldater blitt drept i Irak. Det er mange ansikter, mange pårørende og venner. Vil nasjonen ha styrke og overbevisning til å ta tapene i den tiden som trengs?

«It could be a bloody — it could be a very difficult August,» he said last week.

U.S. commander Gen. David Petraeus on Saturday acknowledged the increase in casualties as a result of the American surge in forces to regain control of Baghdad.

«We’re doing heavy fighting. This is a fight. There’s a war on out there,» he told reporters at al-Asad Airbase in western Iraq.

Bildet er fra det som kalles Arlington West, aktivister som rekapitulerer krigskirkegården Arlington på stranden i California. Men det er også en del av USA, og myten om krigen. Det holder fast ved krigen som noe reelt. I våre land, som i resten av Europa, er Irak et teater utenfor vår fatteevne.

Symptomatisk var Dagsrevyens innslag om at offiserer sendt til Afghanistan ikke ville reist. Offiserer med reservasjonsrett, det sier mye om innstillingen i det norske samfunn. Krig er noe man kan reservere seg mot.

U.S. deaths near grim Memorial Day mark