Langs lande­veien går en gam­mel mann
i grøns­ket bule­hatt og slitt bon­jour
med vis­sent bukke­skjegg og tann­løs munn.
Det er som om han går en aften­tur.
Han skal nok hvile om en liten stund.
Langs lande­veien går en gam­mel mann.

Men han har noe med seg som han bærer.
Et staf­feli og maler­kasse er hans bør.
En gam­mel dilet­tant og ama­tør.
Og ellers? – Kirke­tje­ner? Klok­ker? Lærer?

Nei, byen vet det jo: Det er bare han – .
en ren­te­nist som tror at han er maler!
Langs lande­veien går en gam­mel mann,
en gam­mel narr som tror at han er maler.

Jens Bjør­ne­boe fra Paul Cézan­nes død

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629


 • ja, tænk, Jens Bjør­ne­boe. Nogen der hus­ker ham mere ? For 37 år siden læste jeg alle hans bøger.

  hils­ner fra Køben­havn

 • Eirik

  Hei steen,

  Ja, vi er da noen.

  Bjør­ne­boes dre­pende karak­te­ris­tik­ker og ana­ly­ser av kom­mu­nis­tene før og under kri­gen i “Under en hår­dere him­mel” (1953) er slå­ende tref­fende også på deres ekte­fødte barn: dagens multi-kulti-fan­tas­ter og PK-venstre­si­den. Vel verdt å lese igjen.

  (PS: Hvis du er den steen som lager Sna­pha­nen vil jeg bare si et stort takk!! til deg!)

 • ( Sna­pha­nen – jo,oj – selv­tak).

  Jeg hus­ker hans essays og hans “Krudt­tår­net”, der lærte mig lidt om Grappa og Alsace. Og Norge.

  Og – var der ikke en rets­sag hvor den danske sag­fø­rer Carl Mad­sen for­sva­rede ham ?

 • ( Sna­pha­nen – joh – selv­tak).

  Jeg hus­ker hans essays og hans “Krudt­tår­net”, der lærte mig lidt om Grappa, ero­tik og Alsace. Og Norge.

  Og – var der ikke en rets­sag hvor den danske sag­fø­rer Carl Mad­sen for­sva­rede ham ?

  Synd han alko­ho­lisme tog livet af ham…………..

  • The­rion

   Og toscansk vin og røket heste­kjøtt i tynne ski­ver.

   Jo da, Vi er flere som set­ter stor pris på pro­fe­ten Jens.

   (En bekjent av meg i bran­sjen har nevnt at “Grappa is an aqui­red taste”)